theworshipsongs
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)
Key of Fm
BPM: 125
Intro: Bbm Eb7 Absus Ab Chorus: Fm Ab Eb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Ab Bbm Eb7 Absus Ab Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 1: Db Cm Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan Db C C7 Dalaygon siya labaw sa tanan Chorus: Fm Ab Eb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Ab Bbm Eb7 Absus Ab Aleluya, Alelu-----u-----ya Verse 2: Db Cm Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios Db C C7 Amahan ug Anak ug Espiritu Chorus: Fm Ab Eb Aleluya, Aleluya, Aleluya, Ab Bbm Eb7 Absus Ab Aleluya, Alelu-----u-----yaalso see:RELATED SONGS: