theworshipsongs
KORDERO SA DIOS
KORDERO SA DIOSKordero sa Dios nga nagawagtang
Sa mga kasal-anan sa kalibutan
Maluoy ka, maluoy ka,
kana-mo


Kordero sa Dios nga nagawagtang
Sa mga kasal-anan sa kalibutan
Maluoy ka, maluoy ka,
kana-mo


Kordero sa Dios nga nagawagtang
Sa mga kasal-anan sa kalibutan
Hatagi kami, hatagi kami
sa kali-naw
also see:RELATED SONGS: