theworshipsongs
KANG KRISTO LANG
- Solomon Mahinay -
KANG KRISTO LANG
Artist: Solomon Mahinay
Key of D
BPM: 66
Intro: D Gb Bm G Em D A A7 Verse 1: D A Bm Sa panahon ang Israelhanon na-ulipon G A D A Sa kanhing kamot ni Paraon D A Bm Gipadala sa Dios si Moises G Bm A A7 Nga mogiya sa ilang kagawasan Chorus 1: D Gb Bm Kang Kristo lang nato mabatnan G Em A Ang hingpit nato nga kagawasan D Gb Pinaagi sa pag-ila Bm Nato sa kamatuoran G Em A Nga mao ang Iyang kasugo-an D Gb Bm G A A7 Kang Kristo lang Verse 2: D A Bm Sa panahon nga ato nang mabatnan G A D A Ang hingpit nato nga kagawasan D A Bm Ug magpuyo kita sa paraiso G Bm A A7 Wa na'y paghilak nga mabatian didto Chorus 1: D Gb Bm Kang Kristo lang nato mabatnan G Em A Ang hingpit nato nga kagawasan D Gb Pinaagi sa pag-ila Bm Nato sa kamatuoran G Em A Nga mao ang Iyang kasugo-an D Gb Bm G A A7 Kang Kristo lang Verse 3: D A Bm Sa panahon nga kita naulipon G A D A Sa sala ning kalibutan D A Bm Gipadala sa Dios si Hesus G Bm A A7 Nga maoy naglukat sa atong kasal-anan Chorus 2: D Gb Bm Kang Kristo lang nato mabatnan G Em A Ang hingpit nato nga kagawasan D Gb Pinaagi sa pag-ila Bm Nato sa kamatuoran G Em A Nga mao ang Iyang kasugo-an D Gb Bm Kang Kristo lang D Kang Kristo langalso see:
RELATED SONGS: