theworshipsongs
KORDERO SA DIOS
KORDERO SA DIOS
Key of A
BPM: 113
Intro: A E E7 A Bm Kordero sa Dios nga nagawagtang E A sa mga kasal-anan sa kalibutan D A Maluoy ka, maluoy ka, E E7 A E kana - mo A Bm Kordero sa Dios nga nagawagtang E A sa mga kasal-anan sa kalibutan D A Maluoy ka, maluoy ka, E E7 A A7 kana - mo D A Kordero sa Dios nga nagawagtang D A sa mga kasal-anan sa kalibutan E A D Hatagi kami, hatagi kami A E A E A sa kali - nawalso see:
RELATED SONGS: