theworshipsongs
AMAHAN NAMO (Nereo Angub)
- Mass Song -
AMAHAN NAMO (Nereo Angub)
Category: Our Father
Season: Easter Season
Intro: C- G- Eb- Bb- G C G Dm G Csus C A-mahan na-mo nga ana-a sa mga-- la-ngit C7 F G Pag-daygon ang i-mong nga-lan D G C Umabut kanamo-- ang imong ginghari- an C7 Dm G C Am Matu----man ang imong pagbuot Dm G C C7 Dm G C Am Dinhi sa yu—ta ma-ingon sa la- ngit D G Dm G H-m-m ---Ang kalan-on namo C Am sa mata-g-a-dlaw Dm G C C7 I-hatag kanamo karong adla- wa Dm G C Am D D7 G Ug pa-say-lo-a- ka-mi sa a-mong mga sa-la Dm G C Am I-ngon nga kami nagapasay- lo Dm G C C7 Sa mga nakasala kana-mo F Fdim Am Ug di-li mo kami i- hi tug----yan F F’ sa pa-nu-lay------- C F Hinonoa luwasa kami, luwasa kami C F C sa da-u-ta----n. Intro: F- Bb F Bb F Am Kay imo man ang ging- ha- ri- an C Gm Csus C Ang gahum ug ang hima------ya F Bb C F- Bb- F Hangtud sa kahangtu------ra - nalso see:
RELATED SONGS: