theworshipsongs
GLORIA (2nd mass)
- Mass Song -
GLORIA (2nd mass)
Category: Gloria
Season: Ordinary (Set A)
Intro: Dm- Gm- A7 Dm Gm Dm Ug kadait sa i- yang mga ta- wo Gm A7 Dm Gm A7 Dinhi sa yu- ta, Ginoong Dios Dm langitnong hari E E7 F E - E7 Dios Amahan, makagagahum sa tanan. Am Dm Am Nagasimba ka-mi-- ka-ni- mo Dm G C Dm Am Nagapasalamat kami ka-ni- mo Bb Am G Nagadayeg kami kani-mo F Em G G7 Tungod sa imong hima- ya--- C F Em Am Dm G Ginoong Jesucris- to bugtong Anak sa C A- mahan G7 C Dm D#dim Em Ginoong Dios Corde- ro sa Dios F Em F Ikaw nga nagawagtang sa sala sa D/F# G ka - libu-tan D/F# G F Em Kaloy- i kami, ikaw nga nagalingkod F D/F# Sa to-o sa A-- mahan Dm D Gsus G7 Dawata ang among pangamu - yo Gsus G7 C Kay ikaw lamang ang santos Gm7 C F Ikaw lamang ang Ginoo E7 Am D Am Ikaw lamang ang la-bing halangdon O F G A-A7 Jesucri--sto. Dm Gm Dm Gm Uban sa Espiritu Santo diha sa Dm C hima—ya (Slow) Gm A7 Bb C Dm-Dm’ Sa Dios... Amaha---- -n........ Bb Am Gm C D A - - - - me-nalso see:
RELATED SONGS: