theworshipsongs
KYRIE (4th Mass)
- Mass Song -
KYRIE (4th Mass)
Category: Kyrie
Season: Ordinary (Set B)
Intro: Dm- C- Bb- C- A7 A7 Dm C Bb-C- Am Dm Kami nakasala kani--mo ug nakalapas Gm Dm- A7-Dm sa imong ka- a- yo A7 Dm C Bb-C-Am Dm- Gm Ginoo kaloy-i ka - mi, kaloy - i, Dm- A7- Dm kaloy - i kami C- F C Dm- G- C Pakitaa’g gugma ug ka-lo --- oy, Bb Gm Fm- Bb- A7 kami nga nagapaabot sa kalu-wa-san Dm C Bb-C-Am Dm- Gm Ginoo kaloy-i ka --mi, kaloy - i, Dm- A7 Dm D ka-loy- i kami.also see:
RELATED SONGS: