theworshipsongs
PILIPINAS, BILILHONG PERLAS
- Mass Song -
PILIPINAS, BILILHONG PERLAS
Category: Entrance
Season: Easter Season
Intro: Esus4 E7 A E/G# D A/C# E7 Pilipi-nas, bililhong perlas sa A E/G silangang dagat F#m B7 E C#m Pagdaygon ug simbahon mo B/F# F#7 B Ang sakramento nga hala-ngdon Bm F#m B7 Esus4 Tuburan sa grasya ug sa paghigugma E7 A D Dm/B Ang maaghop nga kasingkasing E7 A ni Je--sus (End) Instrumental: F#m E D Esus4 E7 A E/G# D E Sa panag-ambit ta niiing Eukaristiya C#7 F#m F#m/D# C#m/E F#m G#7 Ang kabos mabu—sog ning kalan-on sa kalag C#m B/D# E G#m A B7 Dawa – ta tagamtama ang tam-is nga bunga F#m C#m C Esus4 E7 Ang kadait ug kahi - u- sa - - - (Repeat Pilipinas...)also see:
RELATED SONGS: