theworshipsongs
ALLELUIA- PAGGOWA SA ISRAEL
- Mass Song -
ALLELUIA- PAGGOWA SA ISRAEL
Category: Alleluia
Season: Easter SeasonChorus:

Alleluia, alle- lu- ia------ Alleluia, alle- lu- ia


Paggowa sa Israel gikan sa Ehipto.
Nakakita ang dagat ug nahadlok
Ang hordan mitalikod ug ang bu - kid
Ni-lukso ingo’g usa ka hayop

(Repeat Chorus)


Ngano ba, O dagat, nga mibalik ka man?
Nganong nawalis ka man sapa sa Hordan
Bukid ug bungtod, nga nangluk- so
I-ngo’g gagmay’ng kahayopan.

(Repeat Chorus)
also see:
RELATED SONGS: