theworshipsongs
DAYGA ANG DIOS
- Mass Song -
DAYGA ANG DIOS
Category: Communion
Season: Easter SeasonDayga ang Dios, dayga sa kalangitan, Dayga Siya
Kamong mga angheles, ikaw a---dlaw ug bu--lan
Ug nagakidlap nga kabitoo---nan


Panganud ug katubigan sa ibabaw, dayga ang Dios
Nga nagasugo ning tanan. Sila minunot
S’iyang pagbuot, kansang bala-----od ilang gitu---man
Ug tanan nga taga-yuta kakahoyan ug kahayopan
Tanan nga molupyo sa kadagatan
Nga naglupadlupad sa kahanginan
Ug tanang tawo sa yuta gamhanan ug timawa
Dayga ang ngalan sa Gino----o
Hinabang sa Iyang katawhan
Ibayaw ang iyang nga-----lan.
also see:
RELATED SONGS: