theworshipsongs
KYRIE (17th Mass)
- Mass Song -
KYRIE (17th Mass)
Category: Kyrie
Season: Easter SeasonGinoong Hesu - kri----sto, gamhanan nga Dios
Ug prinsipe sa kalinaw, malooy ka kanamo
Malooy ka kana- - - - mo
Ginoong Hesukristo, Anak sa Dios ug Anak ni Maria
Malooy ka Kristo, malooy ka
Ginoong Hesu – kris - to, pu - long sa Dios
nga nagtakuban, Himaya ka sa Amahan
Malooy ka kanamo!
Malooy ka kana---------------mo!
also see:
RELATED SONGS: