theworshipsongs
MIPAKITA ANG DIOS
- Mass Song -
MIPAKITA ANG DIOS
Category: Communion
Season: Easter SeasonMipakita ang Dios sa iyang gahum
Ug milanog sa balaang dapit
Himaya, himaya sa hari sa kahangturan
Ug ang katawhan nga iya sa Dios, Makusganon nga nagaawit
Ang panalangin nga iyang dala, Gugma ug kadai--t


Kay ikaw anak sa Dios ha-ta-gan mo siya
Sa gahum ug himaya. Simbahon mo ang iyang pangalan
Simbaha Siya sa balaa- nong dapit
Ang iyang tingog milanog sa katubigan
Ang iyang tingog sa kanunay gamhanan
Ang iyang tingog dala ang kalayo,
Bukid lasang ug lakip ang desierto
Puno sa ka-li- sang silang tanan ---- silang tanan.


(Repeat Mipakita)
also see:
RELATED SONGS: