theworshipsongs
SANCTUS (5th Mass)
- Mass Song -
SANCTUS (5th Mass)
Category: Sanctus
Season: Ordinary (Set C)San-tos, san-tos, san-tos Gi-no-ong Dios sa ka-ga-hu-man
Pu--no ang la-ngit ug yu--ta Sa i-------- ----mong hi-ma –-- ya---
Ho-sa--—na, ho-sa—na, ho-sa---na, Ho-sa---na sa ka---hi--tas---an.
also see:
RELATED SONGS: