theworshipsongs
AKING AMA
- Father And Son -
AKING AMA
By: Father And SonVerse 1:

Panginoon heto ako
Lumalapit sa Iyo
Humihingi ng tawad Mo
Sana'y kahabagan Mo
Pinagsisihan ko't tinatanggap
Ang pagkukulang ko sa'Yo
Ang nais ko ay magbago
Panginoon tulungan Mo ako


Chorus:

Aking Ama kalungin Mo
At yakapin Mo ako
Ako po'y litong lito
Sa mga kasalanan ko
Aking Ama dinggin Mo
Pagsusumamo ko sa Iyo
Pinagsisihan ko lahat
Ang kamalian ko


Verse 2:

Panginoon iduyan Mo
Ng mawala ang lungkot ko
Isa pang pagkakataon
Dinadalangin ko sa Iyo
Panginoon buksan Mo
Ang puso kong ito
Alam kong nakikita Mo
Katotohanan sa buhay ko


Chorus:

Aking Ama kalungin Mo
At yakapin Mo ako
Ako po'y litong lito
Sa mga kasalanan ko
Aking Ama dinggin Mo
Pagsusumamo ko sa Iyo
Pinagsisihan ko lahat
Ang kamalian ko


Chorus: - (2X)

Aking Ama kalungin Mo
At yakapin Mo ako
Ako po'y litong lito
Sa mga kasalanan ko
Aking Ama dinggin Mo
Pagsusumamo ko sa Iyo
Pinagsisihan ko lahat
Ang kamalian ko
also see:
RELATED SONGS: