theworshipsongs
AMAHAN KO
- Benz Go Sabroso -
AMAHAN KO
Artist: Benz Go SabrosoVerse 1:

Ikaw ang naghatag sa kadasig
Ikaw ang naghatag sa kalig-on
Sa pag-alagad ug pagsunod
Sa Imong kabubut-on
Hangtud sa kahangturan


Verse 2:

Gipakita Mo sa kalibutan
Ang pagluwas Nimo sa katawhan
Sa kasal-anan nga nahimo
Sa matag-usa
Imong gihalad ang
Bugtong Mong Anak


Chorus:

Igasugid ko Kanimo
Langitnong Amahan ko
Tanan nga mga gibati ko
Ug magpasalamat sa gugma Mo
Igahalad ko ohhhh
Amahan ko


Verse 3:

Gipakita Mo sa kalibutan
Ang daku nga bili sa kaluwasan
Sa kasal-anan nga nahugasan
Sa dugo Nimo
Imong gihalad ang
Bugtong Mong Anak


Chorus:

Igasugid ko Kanimo
Langitnong Amahan ko
Tanan nga mga gibati ko
Ug magpasalamat sa gugma Mo
Igahalad ko ohhhh
Amahan ko


Bridge:

Wala na gayo'y makalabaw
Sa daku Mong gugma
Dihang si Kristo namatay
Alang kanako ug kanimo


Chorus: - (2X)

Igasugid ko Kanimo
Langitnong Amahan ko
Tanan nga mga gibati ko
Ug magpasalamat sa gugma Mo
Igahalad ko ohhhh
Amahan ko


Tag:

Amahan ko


also see:
RELATED SONGS: