theworshipsongs
ANG GUGMA MO
ANG GUGMA MOVerse:

Ang gugma Mo balaanon
Putli ug walay pagkabalhin
Daw sama sa bulawan
Nga dili mulubad


Pre-Chorus:

Katahum palandungon
Ang gugmang malungtaron


Chorus 1:

Busa gisimba ko Ikaw
Gihalaran sa kanunay
Tungod sa kalipay
Ning kasing kasing ko
Ang huni sa gugma awiton ko


Verse:

Ang gugma Mo balaanon
Putli ug walay pagkabalhin
Daw sama sa bulawan
Nga dili mulubad


Pre-Chorus:

Katahum palandungon
Ang gugmang malungtaron


Chorus 1:

Busa gisimba ko Ikaw
Gihalaran sa kanunay
Tungod sa kalipay
Ning kasing kasing ko
Ang huni sa gugma awiton ko


Bridge:

Dawata'ng halad ko
Puno sa pagdayeg
Gihan-ay ug giawit
Tungod sa gugma Mo


Chorus 2:

Busa gisimba ko Ikaw
Gihalaran sa kanunay
Tungod sa kalipay
Ning kasing kasing ko
Ang huni sa gugma awiton ko
Busa gisimba ko Ikaw
Gihalaran sa kanunay
Tungod sa kalipay
Ning kasing kasing ko
Ang huni sa gugma awiton ko
Awiton ko


also see:
RELATED SONGS: