theworshipsongs
AWIT SA GUGMA
- Victory Band -
AWIT SA GUGMA
Artist: Victory BandVerse 1:

Sa tinuod lang
Gibati ako sa paghigugma Nimo
Tungod sa gipakita Mo
Nga gugma kanako
Ingon sa dili ako
Mahimutang kung malayo Kanimo
Busa dili ug dili ako
Mubiya Kanimo


Verse 2:

Sa tinuod lang
Gibati ako sa paghigugma Nimo
Tungod sa gipakita Mo
Nga gugma kanako
Ingon sa dili ako
Mahimutang kung malayo Kanimo
Busa dili ug dili ako
Mubiya Kanimo
Oh Ginoo


Chorus:

Bisan wala kita makita
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga akong gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus Ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


Verse 2:

Sa tinuod lang
Gibati ako sa paghigugma Nimo
Tungod sa gipakita Mo
Nga gugma kanako
Ingon sa dili ako
Mahimutang kung malayo Kanimo
Busa dili ug dili ako
Mubiya Kanimo
Oh Ginoo


Chorus:

Bisan wala kita makita
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga akong gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus Ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


Bridge:

Salamat
Sa grasya ug
Kalooy Mo kanako
Oh Ginoo
Salamat
Sa gugma Mong
Walay paglubad
Nga giluwas Mo ako
Sa pagka makasasala
Oh Ginoo


Chorus: - (2X)

Bisan wala kita makita
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga akong gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus Ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


also see:
RELATED SONGS: