theworshipsongs
AWIT SA GUGMA
- The Asidors -
AWIT SA GUGMA
By: The AsidorsVerse 1:

Sa tinuod lang
Gibati ako sa paghigugma Nimo
Tungod sa gipakita Mo
Nga gugma kanako
Ingon sa dili ako
Mahimutang kung malayo Kanimo
Busa dili ug dili ako
Mubiya Kanimo


Verse 2:

Sa tinuod lang
Ikaw'ng hinungdan ning pagbati ko
Tungod sa way samang gugma
Nga gihatag Mo kanako
Maong dili gayud mahimutang
Kung malayo diha Kanimo
O Ginoo dili ako makabiya Nimo


Chorus 1:

Bisan wa pa Tika nakit-an
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga among gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


Verse 3:

Sa tinuod lang
Wala kining tanan
Kung di tungod Nimo
Kinabuhi ko nga hinulman
Imo pa gyung giatiman
Dili gyud Ikaw ikabaylo
Ikaw ang bahandi ko


Chorus 1:

Bisan wa pa Tika nakit-an
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga among gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


Bridge:

Salamat
Sa grasya ug kalooy Mo kanako
Oh Ginoo ko
Salamat
Sa gugma Mong walay paglubad
Ug giluwas Mo ako akong Ginoo


Chorus 2:

Bisan wa pa Tika nakit-an
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Among gialagaran


Chorus 1: - (2X)

Bisan wa pa Tika nakit-an
Apan nakita ko ang gugma Mo
Buhi Ka nga Dios
Nga among gialagaran
Bisan ako makasasala
Imo akong gipakaway sala
Takus ka sa tanang
Pagdayeg ug pasalamat


Ending:

Sa tinuod lang
Gibati akog paghigugma Nimo


also see:
RELATED SONGS: