theworshipsongs
AWIT SA HIMAYA
AWIT SA HIMAYA
Verse 1:

Awiton nato karon
Ang mga awit sa himaya
Mamakpak kita ug maninggit kita
Sa kalipay'ng hilabihan
Kay ang Ginoo nagtultol kanato
Sa hustong dalan adlaw'ng tanan


Chorus:

Himaya awit sa himaya
Himaya sa Amahan
Himaya awit sa himaya
Himaya sa Amahan


Verse 2:

Lig-onon nato karon
Ang paghigugma ug pagsalig
Kay ang matinud-anon tang Amahan
Ang nagpangga natong tanan
Ug magpuyo ta sa buhing pagtoo
Atong awitan ang Ginoo


Chorus:

Himaya awit sa himaya
Himaya sa Amahan
Himaya awit sa himaya
Himaya sa Amahan
also see:
RELATED SONGS: