theworshipsongs
BARUG
- Together Worship -
BARUG
By: Together WorshipVerse 1: - (2X)

Barug bisan sa tunga sa pagsulay
Barug bisan sa tunga sa pagbagyo
Barug bisan sa tunga sa kalisod
Ug ang Iyang kabubut-on maoy matuman


Chorus:

Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw
Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw


Tag:

Maong barug ug dili ka matarug


Verse 2:

Barug sa pagkamatinod-anon
Barug sa imong pagkabalaan
Barug sa imong pagkaputli
Ug ipakita ang Iyang himaya


Chorus:

Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw
Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw


Tag:

Maong barug ug dili ka matarug


Verse 3:

Barug sa tunga sa pandemya
Barug bisan may hulga sa kahadlok
Barug magdeklarag kinabuhi
Makusganong magpadayon
Diha sa pag-alagad


Chorus:

Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw
Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw


Chorus:

Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw
Dili ka matarug
Kung ikaw kauban Niya
Dili ka maulaw
Sa Iyang pulong magasangyaw


Tag: - (3X)

Maong barug ug dili ka matarug


also see:
RELATED SONGS: