theworshipsongs
BISAN PA
- Blazing Echo -
BISAN PA
Artist: Blazing EchoVerse 1:

Bisan pa sa kasakitan
Nga akong agian
Nga buot magalumpag
Sa akong pagtuo
Kang Hesus moduol ko
Motuaw Kaniya
King kalag
Ginoo lig-ona


Chorus:

Lig-ona O Ginoo
King mahuyang kung kalag
Hangtud matapos
Kining pagsulay
Kupti ko agaka
Sa gamhanan Mo'ng kamot
Ginoo king kalag
Lig-ona


Verse 2:

Kanunay ang kaaway
Nagsulay kanako
King kalag sakiton N'ya
Ug Iyang gun-obon
Nasayran ko sa hingpit
Nga ako lalinon
Didto sa himaya
Nga dayon


Chorus:

Lig-ona O Ginoo
King mahuyang kung kalag
Hangtud matapos
Kining pagsulay
Kupti ko agaka
Sa gamhanan Mo'ng kamot
Ginoo king kalag
Lig-ona


Verse 3:

Ug unya moabot na
Ang kalinaw'ng hingpit
Didto sa kiliran Niya
Nga atong Ginoo
Didto wa'y kagul-anan
Ug mga pagsulay
Kay Siya
Atong nang kauban


Chorus: - (2X)

Lig-ona O Ginoo
King mahuyang kung kalag
Hangtud matapos
Kining pagsulay
Kupti ko agaka
Sa gamhanan Mo'ng kamot
Ginoo king kalag
Lig-ona


Tag:

Ginoo king kalag
Lig-ona


also see:
RELATED SONGS: