theworshipsongs
DAD-A KO GINOO
DAD-A KO GINOOVerse 1:

Dad-a ko Ginoo
Sa dapit nga anaa Ka
Sa Imong tiilan
Pagayukbuan ug halaran Ka


Verse 2:

Ihalad ko Kanimo
Kusog ug mga tinguha ko
Paminawa kini
Maamong mahundayeg ug huni


Chorus 1:

Dad-a ko Ginoo
Inig balik unya Nimo
Ayaw hikalimti
Ania ako
Nagpa-abot Kanimo


Verse 1:

Dad-a ko Ginoo
Sa dapit nga anaa Ka
Sa Imong tiilan
Pagayukbuan ug halaran Ka


Verse 2:

Ihalad ko Kanimo
Kusog ug mga tinguha ko
Paminawa kini
Maamong mahundayeg ug huni


Chorus 2:

Dad-a ko Ginoo
Inig balik unya Nimo
Ayaw hikalimti
Ania ako
Ania ako


Chorus 3:

Dad-a ko Ginoo
Inig balik unya Nimo
Ayaw hikalimti
Ania ako
Dad-a ko Ginoo
Inig balik unya Nimo
Ayaw hikalimti
Ania ako
Nagpa-abot Kanimo
Kanimo
Kanimo


also see:
RELATED SONGS: