theworshipsongs
DAHUNOG
- Influence Worship -
DAHUNOG
By: Influence WorshipVerse: - (2X)

Dahunog sa pagdayeg
Kanimo, Kanimo lang
Dahunog sa pagsimba
Kanimo, Kanimo lang


Pre-Chorus:

Dili ko ihunong
Ang pagsangyaw sa
Kahibulongan Mong buhat
Dili ko ihunong
Ang pagpa-ambit sa
Kagawasang nabatunan


Chorus 1:

Ang akong kusog
Ilukso-lukso ug isayaw-sayaw
Sa imong presensya O Dios
Ang akong kamot
Iwara-wara ug ipakpak-pakpak
Sa kagawasang nabatunan
Sa Imong presensya
Ako may kagawasan


Verse: - (2X)

Dahunog sa pagdayeg
Kanimo, Kanimo lang
Dahunog sa pagsimba
Kanimo, Kanimo lang


Pre-Chorus:

Dili ko ihunong
Ang pagsangyaw sa
Kahibulongan Mong buhat
Dili ko ihunong
Ang pagpa-ambit sa
Kagawasang nabatunan


Chorus 2:

Ang akong kusog
Ilukso-lukso ug isayaw-sayaw
Sa imong presensya O Dios
Ang akong kamot
Iwara-wara ug ipakpak-pakpak
Sa kagawasang nabatunan
Ang akong kusog
Ilukso-lukso ug isayaw-sayaw
Sa imong presensya O Dios
Ang akong kamot
Iwara-wara ug ipakpak-pakpak
Sa kagawasang nabatunan
Sa Imong presensya
Ako may kagawasan
also see:
RELATED SONGS: