theworshipsongs
DAKILANG KATAPATAN
- Papuri Singers -
DAKILANG KATAPATAN
By: Papuri SingersVerse 1:

Sadyang kay buti ng ating Panginoon
Magtatapat sa habang panahon
Maging sa kabila ng ating pagkukulang
Biyaya Niya'y patuloy na laan


Verse 2:

Katulad ng pagsinag ng gintong araw
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya sa puso ko't damdamin
Katapatan Niya'y aking pupurihin


Chorus 1:

Dakila Ka, O Diyos
Tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi
Maging hanggang wakas nitong buhay


Verse 3:

Kaya O Diyos Ika'y aking pupurihin
Sa buong mundo'y aking aawitin
Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo'y walang hanggan


Chorus 1:

Dakila Ka, O Diyos
Tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi
Maging hanggang wakas nitong buhay


Chorus 2:

Dakila Ka, O Diyos
Sa habang panahon
Katapatan Mo'y matibay na sandigan
Sa bawat pighati't tagumpay man ay naroon
Daluyan ng pag-asa kung kailanga'y hinahon
Pag-ibig Mo'y alay sa'min
Noon hanggang ngayon
Dakila Ka, O Diyos
also see:
RELATED SONGS: