theworshipsongs
DAKILANG PAGMAMAHAL
DAKILANG PAGMAMAHALVerse:

Sa pagmamahal ng Diyos sino ang makahigit
Mayron ka bang nababatid
Bugtong na Anak hindi Nya ipinagkait
Nanaog sa mundo
Nagdusa't dumanas ng libong sakit


Chorus:

Hoh-oh-woh, purihin Ka
Sa dakilang pagmamahal Mo
Kahit bayaran Ka
Hindi sapat ito upang ibalik
Ang dugong itinigis ng Iyong Anak
Para sa akin


Verse 2:

Dakilang Diyos kay buti Mo
Sa isang tulad kong masuwayin sa nais Mo
Di man pansin laki ng pagmamahal Mo
Tinanggap pa rin ako pinatawad sa mga kasalanan ko


Chorus:

Hoh-oh-woh, purihin Ka
Sa dakilang pagmamahal Mo
Kahit bayaran Ka
Hindi sapat ito upang ibalik
Ang dugong itinigis ng Iyong Anak
Para sa akin


Verse 3:

Salamat po Panginoon
Dahil sa pag-ibig Mo buhay ko ay nagbago
Tanging Ikaw lamang papupurihan ko
Purihin ang ngalan Mo
O Ama dakila ang pagmamahal Mo


Chorus: - (2X)

Hoh-oh-woh, purihin Ka
Sa dakilang pagmamahal Mo
Kahit bayaran Ka
Hindi sapat ito upang ibalik
Ang dugong itinigis ng Iyong Anak
Para sa akin
also see:
RELATED SONGS: