theworshipsongs
DAYGON KA
- Kolariah Band -
DAYGON KA
Artist: Kolariah BandVerse 1:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan dalaygon nga Dios


Verse 2:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan gamhanan ang Dios


Chorus 1:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan


Verse 2:

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa
Pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot
Molukso musayaw
Musinggit ug maghugyaw
Balaan gamhanan ang Dios


Chorus 1:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan


Chorus 2:

Daygon ko Ikaw
O Dios nga labing gamhanan
Magtuboy ka sa among pagsimba
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
O Dios nga way kausaban
Hangtud sa kahangturan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan
Daygon ko Ikaw
Sa way katapusan


also see:
RELATED SONGS: