theworshipsongs
DIDTO SA LANGIT
- The Builders -
DIDTO SA LANGIT
Artist: The BuildersVerse 1:

Ang Dios nag-andam
Sa atong puloy-anan
Didto unya wala na'y
Mga kagul-anan
Kay tapuson Niya
Tanang kasakit ta
Ug mag-awit
Ug magsimba kita
Ug mag-awit
Ug magsimba kita


Chorus 1:

Didto sa langit
Wa na'y kasakit
Kay didto
Ang puloy-ang hingpit
Kay ang Dios kauban ta
Ug magkahiusa na
Ug dili na magkabulagay pa
Didto ang Dios
Atong kauban na


Verse 2:

Paningkamoti ang pagkinabuhi
Nga atong bantayan
Tanang kasugoan
Kay atong maangkon
Ang gasa ni Hesus
Ang korona
Iyang gitagana
Ang korona
Iyang gitagana


Chorus 1:

Didto sa langit
Wa na'y kasakit
Kay didto
Ang puloy-ang hingpit
Kay ang Dios kauban ta
Ug magkahiusa na
Ug dili na magkabulagay pa
Didto ang Dios
Atong kauban na


Chorus 2:

Didto sa langit
Wa na'y kasakit
Kay didto
Ang puloy-ang hingpit
Kay ang Dios kauban ta
Ug magkahiusa na
Ug dili na magkabulagay pa
Kay didto
Ang Dios kauban na
Didto ang Dios
Atong kauban na


also see:
RELATED SONGS: