theworshipsongs
DILI MAKAWANG
- Victory Band -
DILI MAKAWANG
By: Victory BandVerse:

Nagasalig, Nagatuo
Sa Imong mga pulong
Mga saad nga Imong pagatumanon
Naghangyo, Nagapangayo
Sa among gikinahanglan
Mga tinguha sulod ning dughan ko
Nag-ampo, Nagadayeg
Sa Imong buhing ngalan
Nagapangita sa gingharian Mo


Chorus:

Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangamuyo
Uban sa presensya
Ikaw gayud nagatubag O Dios
Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangabudlay
Ikaw sa kanunay nagahatag
Kalig-on ug kusog
Dili makawang ang tanan
Ang among mga pagdayeg
Nga mosulbong sa langit
Sa trono Mo, Ikaw mahimaya


Verse:

Nagasalig, Nagatuo
Sa Imong mga pulong
Mga saad nga Imong pagatumanon
Naghangyo, Nagapangayo
sa among gikinahanglan
Mga tinguha sulod ning dughan ko
Nag-ampo, Nagadayeg
Sa Imong buhing ngalan
Nagapangita sa gingharian Mo


Chorus:

Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangamuyo
Uban sa presensya
Ikaw gayud nagatubag O Dios
Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangabudlay
Ikaw sa kanunay nagahatag
Kalig-on ug kusog
Dili makawang ang tanan
Ang among mga pagdayeg
Nga mosulbong sa langit
Sa trono Mo, Ikaw mahimaya


Bridge:

Taliwala sa pagsulay ug paglutos
Naangkon ko ang kadaugan
Sa balatian ug sakit, Ohh ohh
Naangkon ko ang kaayuhan


Chorus:

Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangamuyo
Uban sa presensya
Ikaw gayud nagatubag O Dios
Dili makawang ang tanan
Ang among pagpangabudlay
Ikaw sa kanunay nagahatag
Kalig-on ug kusog
Dili makawang ang tanan
Ang among mga pagdayeg
Nga mosulbong sa langit
Sa trono Mo, Ikaw mahimaya
also see:
RELATED SONGS: