theworshipsongs
DIOSNONG MAGTUTUDLO
DIOSNONG MAGTUTUDLO
Diosnong
Magtutudlo
Ania kami karon
Binuksan
Ang kasingkasing
Sa Imong pulong
Dinhi
Niining tigum
Imo kaming
Gitawag
Aron lamang
Mabuhi
Sa imong mga hatag
Aron lamang
Mabuhi
Sa imong mga hatag


Diosnong
Magtutudlo
Ania kami karon
Binuksan
Ang kasingkasing
Sa Imong pulong
Dinhi
Niining tigum
Imo kaming
Gitawag
Aron lamang
Mabuhi
Sa imong mga hatag
Aron lamang
Mabuhi
Sa imong mga hatag
also see:
RELATED SONGS: