theworshipsongs
DUNGOG UG HIMAYA
- The Asidors -
DUNGOG UG HIMAYA
By: The AsidorsVerse 1:

Dungog ug himaya
Sa langit ug sa yuta
Ang tanan O Dios Kanimo lamang
Ikaw puno sa gugma
Nga walay katapusan
O Dios awiton ko ang gugma Mo


Verse 2:

Dungog ug himaya
Sa langit ug sa yuta
Ang tanan O Dios Kanimo lamang
Ikaw ang puno sa gugma
Nga walay katapusan
O Dios awiton ko ang gugma Mo


Chorus:

Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan
Takus Kang daygon ug
Simbahon ug alagaran
Ang tanan kong gugma
Ginatugyan ko Kanimo
Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang


Verse 2:

Dungog ug himaya
Sa langit ug sa yuta
Ang tanan O Dios Kanimo lamang
Ikaw ang puno sa gugma
Nga walay katapusan
O Dios awiton ko ang gugma Mo


Chorus:

Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan
Takus Kang daygon ug
Simbahon ug alagaran
Ang tanan kong gugma
Ginatugyan ko Kanimo
Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang


Bridge:

Kanimo lang, Kanimo lang
Sa Imong presensya kami magadayeg
Kanimo lang, Kanimo lang
Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang


Chorus:

Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan
Takus Kang daygon ug
Simbahon ug alagaran
Ang tanan kong gugma
Ginatugyan ko Kanimo
Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang


Tag:

Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang O Dios
Ang kinabuhi ko O Dios Kanimo lamang
Dungog ug himaya Kanimo lang
Ang kinabuhi ko O Dios
Kanimo lamang


also see:
RELATED SONGS: