theworshipsongs
GASA SA GINOO
- Lofranco Siblings -
GASA SA GINOO
By: Lofranco SiblingsVerse 1:

Sa among pagkahimugso
Ginikanan lipay kaayo
Pasalamat sa Ginoo
Kay gitugyan mi kaninyo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Verse 2:

Samtang kami nagatubo
Tudlu-i sa gawi nga sakto
Aron inig dagko namo
Nahisubay's sugu ni Kristo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Verse 3:

Inig dagko na gyud namo
Mahimo kami'ng ehemplo
Sa mga bata man o dagko
Mutabang sa ministeryo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Bridge:

Ampingi og giyahi
Hatagi sa gugma'ng insakto
Gagmay'ng mga kabataan
Mga anak ni Kristo


Chorus:

Kaming mga gagmay'ng bata
Gasa gikan sa Ginoo
Ampingi og higugmaa
Kay paninglan mo's Ginoo


Tag:

Ampingi og higugmaa
Kay gitugyan mi kaninyo
also see:
RELATED SONGS: