theworshipsongs
GINAHANDUM
GINAHANDUMVerse 1:

Ang akon nga ginahandum si Hesus
Ginahandum sa tagipusoon
Bisan yara S'ya sa akon nga luyo
Ginhandum ko nga makit-an ko S'ya


Chorus:

Hesus nga ginahandum
Ginahandum sa tagipusoon
Gihandum ko S'ya mabatyagan ko
Ginahandum sa tagipusoon


Verse 2:

Sa wala makahibalo kay Hesus
Ang kalipay indi mo makit-an
Aton man S'ya mahimong manluluwas
Ang gugma N'ya imo mahibal-an


Chorus:

Hesus nga ginahandum
Ginahandum sa tagipusoon
Gihandum ko S'ya mabatyagan ko
Ginahandum sa tagipusoon


Chorus:

Hesus nga ginahandum
Ginahandum sa tagipusoon
Gihandum ko S'ya mabatyagan ko
Ginahandum sa tagipusoon
also see:
RELATED SONGS: