theworshipsongs
GIPASALAMATAN
GIPASALAMATANVerse 1:

Ang kasingkasing ko Ginoo
Kanunay'ng may awit Kanimo
Tungod sa Imong kamaayo
Ug gugma nga walay pagkabag-o


Verse 2:

Dili malabwan, Dili mabayran
Ang tanan Mong mga buhat
Ang kalipay nga gibati ko
Nakita ug nasayran Mo


Verse 1:

Ang kasingkasing ko Ginoo
Kanunay'ng may awit Kanimo
Tungod sa Imong kamaayo
Ug gugma nga walay pagkabag-o


Verse 2:

Dili malabwan, Dili mabayran
Ang tanan Mong mga buhat
Ang kalipay nga gibati ko
Nakita ug nasayran Mo


Chorus 1:

Gipasalamatan ko Ikaw
Nga gikan sa akong dughan
Diha Kanimo Amahan
Gamhanan ug labing balaan
Dili igo ang tanan
Kong mga pagpasalamat
Kinabuhi ko, Ihalad ko kanimo
Oh Dios


Verse 3:

Pagkabulahan ko gayud
Kay gimahal Mo O Dios
Sulod sa akong dughan
Ikaw akong pasalamatan


Chorus 2:

Gipasalamatan ko Ikaw
Nga gikan sa akong dughan
Diha Kanimo Amahan
Gamhanan ug labing balaan
Dili igo ang tanan
Kong mga pagpasalamat
Kinabuhi ko, Ihalad ko kanimo


Chorus 1:

Gipasalamatan ko Ikaw
Nga gikan sa akong dughan
Diha Kanimo Amahan
Gamhanan ug labing balaan
Dili igo ang tanan
Kong mga pagpasalamat
Kinabuhi ko, Ihalad ko kanimo
Oh Dios


Tag:

Kinabuhi ko, Ihalad ko kanimo
Oh Dios
also see:
RELATED SONGS: