theworshipsongs
GUGMA SA DIOS
- Vicente Siblings -
GUGMA SA DIOS
Artist: Vicente SiblingsVerse 1:

Gugma Sa Dios
Dili hitupngan
Gimugna Niya ang kaluwasan
Bugtong anak Iyang gitugyan
Tungod sa atong kasal-anan


Chorus:

Nagpakatawo si Hesus
Aron sa pagtubos
Kasakit sa krus Iyang gi-antus
Mga bunal ug mga latos
Tungod sa Iyang dakung gugma
Giluwas ta Niya
Busa igsoon ko
Higugmaon ta Siya


Verse 2:

Kita baya mga anak sa Dios
Komusta ang atong kinabuhi
Aduna ba ta'y dakung gugma
Sa Ginoo ta


Chorus: - (2X)

Nagpakatawo si Hesus
Aron sa pagtubos
Kasakit sa krus Iyang gi-antus
Mga bunal ug mga latos
Tungod sa Iyang dakung gugma
Giluwas ta Niya
Busa igsoon ko
Higugmaon ta Siya


Tag:

Busa igsoon ko
Higugmaon ta Siya
Busa igsoon ko
Higugmaon ta Siya
Higugmaon ta Siya


also see:
RELATED SONGS: