theworshipsongs
HALAD
HALADVerse: - (2X)

Ania kami niining lugara
Aron ipadayag ang among kalipay
Walay makapugong sa among pag-awit
Para Nimo lang gyud
Ang among pagdayeg


Chorus:

Kinabuhi halad Kanimo
Among awit alang Kanimo
Among sayaw para Kanimo
Hallelujah daygon Ka Hesus


Verse:

Ania kami niining lugara
Aron ipadayag ang among kalipay
Walay makapugong sa among pag-awit
Para Nimo lang gyud
Ang among pagdayeg


Chorus: - (2X)

Kinabuhi halad Kanimo
Among awit alang Kanimo
Among sayaw para Kanimo
Hallelujah daygon Ka Hesus


Chorus: - (4X)

Kinabuhi halad Kanimo
Among awit alang Kanimo
Among sayaw para Kanimo
Hallelujah daygon Ka Hesus
also see:
RELATED SONGS: