theworshipsongs
HATAG
- Victory Band -
HATAG
Artist: Victory BandVerse 1:

Magmatinud-anon
Sa paghatag
Sa ikanapulo'g
Mga halad
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini


Chorus:

Hatag
Aron pagahatagan
Sekreto kini sa panalangin
Ug maabli ang tambuanan sa langit
Sa langit
Igabubo ang madagayaong panalangin


Verse 2:

Magmasinugtanon
Sa Iyang pulong
Matud pa sa saad
Siya naga-ingon
Sulayi Ako
Sulayi Ako


Chorus:

Hatag
Aron pagahatagan
Sekreto kini sa panalangin
Ug maabli ang tambuanan sa langit
Sa langit
Igabubo ang madagayaong panalangin


Chorus:

Hatag
Aron pagahatagan
Sekreto kini sa panalangin
Ug maabli ang tambuanan sa langit
Sa langit
Igabubo ang madagayaong panalangin


Tag:

Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Buhaton ta kini
Uban sa kalipay


also see:
RELATED SONGS: