theworshipsongs
HESUS (Ikaw Ang Tanan)
- Rhoel Edralin -
HESUS (Ikaw Ang Tanan)
By: Rhoel EdralinVerse 1:

Hesus, Ikaw ang tanan
Ang pitik ning dughan ko
Ikaw lang ug wa' nay lain
Angayan nga ludhan ko


Verse 1:

Hesus, Ikaw ang tanan
Ang pitik ning dughan ko
Ikaw lang ug wa' nay lain
Angayan nga ludhan ko


Pre-Chorus 1:

Giduyan Mo ako
Sa mga bukton Mo
Ug gihugasan sa
Bililhon Mong dugo
Ako magasangpit


Chorus 1:

Hesus, Halaran Ka
Ug awitan Ka, Pagadaygon Ka
O Dios, Simbahon Ka
Ug ibayaw Ka, Gihigugma Ka
O Dios, Pagkatam-is
Sa gugma Mo kanako


Verse 2:

Hesus, Ikaw ang tanan
Ang pagkamatarong ko
Dalan ko'g kamatuoran
Ug ang kinabuhi ko


Pre-Chorus 2:

Giangkon Mo sa krus
Tanang mga tunglo ko
Ug gipasaylo sa
Tanang kalapasan ko
Ako magasangpit


Chorus 2:

Hesus, Halaran Ka
Ug awitan Ka, Pagadaygon Ka
O Dios, Simbahon Ka
Ug ibayaw Ka, Gihigugma Ka


Chorus 1:

Hesus, Halaran Ka
Ug awitan Ka, Pagadaygon Ka
O Dios, Simbahon Ka
Ug ibayaw Ka, Gihigugma Ka
O Dios, Pagkatam-is
Sa gugma Mo kanako


Ending:

Hesus, Ikaw ang tanan
Ang pitik ning dughan ko
also see:
RELATED SONGS: