theworshipsongs
HINIUSANG SIMBAHAN
HINIUSANG SIMBAHAN
Verse 1:

Sa atong mga mata atong makita
Ang binhi nga mitubo ug milambo
Lig-on ug tiunay
Kanunay'ng dangpanan
Sa atong hingpit nga kaluwasan


Verse 2:

Sa atong mga dunggan atong mabati
Ang pangaliya sa katawhan nga nagsangpit
Nga giyahan sa katumanan
Sa langitnong gingharian
Uban kang Maria, ang atong Inahan
Maghugpong ug mag-ambahan tang tanan


Chorus 1:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban


Verse 3:

Sa atong kasingkasing
Atong mabatyagan
Kristohanong gugma alang sa tanan
Isangyaw ug isaksi sa tibuok kalibutan
Uban sa pag-ampo ni Pedro Calungsod
Maghugpong ug mag-ambahan tang tanan


Chorus 1:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban


Bridge:

Dungan ta sa paglakaw
Niining hiniusang panaw
Magkuptanay kitang tanan


Chorus 2:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Tinabangan sa gasa sa Espiritu Santo
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Dios ang atong Amahan
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban
Hiniusang simbahan


also see:
RELATED SONGS: