theworshipsongs
IKAW ANG DIOS SA GUGMA
IKAW ANG DIOS SA GUGMAVerse: - (2X)

Ikaw ang Dios sa gugma
Ug maluluy-on Ka
Sa matag karon ug unya
Matinud-anon Ka
Ang ngalan Mo takus
Daygon ug mahalon
Sa tanan nga panahon himayaon


Chorus:

Ikaw ang Dios sa gugma
Puno Ka sa grasya
Sa tanan nga mga saad Mo
Matinumanon Ka
Ning kinabuhi ko ihalad Kanimo
Simbahon Ka, Yukboan Ka
Ikaw ra gyud wala nay lain pa


Verse:

Ikaw ang Dios sa gugma
Ug maluluy-on Ka
Sa matag karon ug unya
Matinud-anon Ka
Ang ngalan Mo takus
Daygon ug mahalon
Sa tanan nga panahon himayaon


Chorus: - (2X)

Ikaw ang Dios sa gugma
Puno Ka sa grasya
Sa tanan nga mga saad Mo
Matinumanon Ka
Ning kinabuhi ko ihalad Kanimo
Simbahon Ka, Yukboan Ka
Ikaw ra gyud wala nay lain pa


Tag:

Simbahon Ka, Yukboan Ka
Ikaw ra gyud wala nay lain pa
also see:
RELATED SONGS: