theworshipsongs
IKAW ANG KUSOG
- The Asidors -
IKAW ANG KUSOG
By: The AsidorsVerse: - (2X)

Ikaw ang kusog kanako
Kalipay ug dalangpanan
Muabot man ang problema
Walay makapahimulag
Walay maikakumpara
Sa Imong gugma


Chorus: - (2X)

Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Moluhod ako sa tiilan Mo
Mosimba Kanimo O Dios
Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw akong Dios
Ikaw ang kusog
Ug kalipay ko


Tag:

Ikaw akong Dios
Ikaw ang kusog
Ug kalipay ko


also see:
RELATED SONGS: