theworshipsongs
IKAW LAMANG
- Praise Team -
IKAW LAMANG
Artist: Praise TeamVerse 1:

Sugod sa akong paglakaw
Ikaw nang gagiya kanako
Sa kalinaw sa kaguol ug kabalaka
Ikaw nasa kiliran ko
Sa milabay'ng mga panahon
Ikaw wala nagbiya kanako
Dili matukib ang akong kalipay
Nga Ikaw ang manluluwas ko


Chorus 1:

Ikaw lamang ang
Akong pagadayegon oh Amahan
Ikaw lamang ang
Akong pagasimbahon
Hangtud sa katapusan


Verse 2:

Sa kinabuhi ko karon
Kanunay kang nag-abay kanako
Ang Imong gahum ug ang
Imong panabang
Naghulat lang sa
Pagsampit ko
Salamat akong Amahan
Kanunay Kang nagbantay kanako
Sa kalisud sa pagsulay ning kalibutan
Ikaw nagluwas kanako


Chorus 1:

Ikaw lamang ang
Akong pagadayegon oh Amahan
Ikaw lamang ang
Akong pagasimbahon
Hangtud sa katapusan


Chorus 2:

Ikaw lamang ang
Amahan
Ikaw lamang ang
Akong pagadayegon oh Amahan
Ikaw lamang ang
Akong pagadayegon oh Amahan
Ikaw lamang ang
Akong pagasimbahon
Hangtud sa katapusan
Ikaw lamang ang
Akong pagasimbahon
Hangtud sa katapusan


also see:
RELATED SONGS: