theworshipsongs
IKAW
- Mhariel -
IKAW
By: MharielVerse:

Gihigugma Mo ako
Gipakamatyan Mo
Giula Mo Imong dugo
Aron maluwas ako
Pasalamatan Ka
Sa Imong dakong gugma
Ang presensya Mo'ng kinahanglan ko
Wala nay lain pa


Chorus 1:

Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
O Dios


Verse:

Gihigugma Mo ako
Gipakamatyan Mo
Giula Mo Imong dugo
Aron maluwas ako
Pasalamatan Ka
Sa Imong dakong gugma
Ang presensya Mo'ng kinahanglan ko
Wala nay lain pa


Chorus 1:

Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
O Dios


Bridge:

Ikaw ang naghatag ug kinabuhi
Kanimo lang ako magasalig
Ikaw ang naghatag ug kinabuhi
Kanimo lang ako magasalig
Ikaw ang naghatag ug kinabuhi
Kanimo lang ako magasalig
Ikaw ang naghatag ug kinabuhi
Kanimo lang ako magasalig
O Ginoo


Chorus 2:

Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
Ikaw ang kalipay ko
O akong Ginoo
Giluwas Mo ako
O Dios


also see:
RELATED SONGS: