theworshipsongs
IPAHAT ANG PAGTUO TA
- The Builders -
IPAHAT ANG PAGTUO TA
Artist: The BuildersVerse 1:

Niining kalibutan
Puno sa kasal-anan
Daghan sa katawhan
Sa paglaum nawad-an
May tingog sa
Paghilak nadungog
Apan nabati ning tanan
Sa Dios Amahan


Verse 2:

Gisugo ta sa Dios
Imantala si Hesus
Isangyaw ang ngalan N'ya
Kay S'ya nagtubos
Kita saksi ngadto
Sa kalibutan
Bulahan nga paglaum
Gihatag sa katawhan


Chorus:

Ipahat ang pagtuo ta
Ang paglaum diha sa gugma
Mahiusa kang Hesus
Ipadayag ang Dios kaniya
Samtang didto sa krus
Si Kristo Hesus midaug
Ang mensahe atong ipahibalo
Ang paglaum nga mobalik si Kristo


Verse 3:

Ang kinabuhi ta
Diha sa kamot N'ya
May kaluwasan na
Kung magpadayon ta
Sa katapusan
May kadaugan
Magalipay ta ug mag-awit
Sa Ginoo magdayeg


Chorus: - (2X)

Ipahat ang pagtuo ta
Ang paglaum diha sa gugma
Mahiusa kang Hesus
Ipadayag ang Dios kaniya
Samtang didto sa krus
Si Kristo Hesus midaug
Ang mensahe atong ipahibalo
Ang paglaum nga mobalik si Kristo


Tag:

Ang paglaum nga mobalik si Kristo


also see:
RELATED SONGS: