theworshipsongs
ISUGID KO
ISUGID KOIsugid ko ang akong kasal-anan
Sa walay paglimod, isugilon ko
Sayod ka man nga kining a-la-ot
Misalig la--mang
Sa kaayo, kaayo mo
Kaloy-an mo na, O Ginoo wagtanga
Ang akong kasal-anan
Ug ang kaluwasan
Nga akong gipa-a-bot
Ipakanaug mo
also see:
RELATED SONGS: