theworshipsongs
KAHIBULONGAN
- The Builders -




KAHIBULONGAN
Artist: The Builders



Verse 1:

Mga pagdayegon
Diha sa Ginoo
Kay Siya nabuhi
Ako may kinabuhi
Kaniya mag-awit


Chorus:

Kahibulongan ang Ginoo
Paglalang sa mga tawo
Ang kinabuhi nga naangkon ko
Gasa ni gikan sa Ginoo


Verse 2:

Ang kaagi ni Hesus
Sa Iyang pagtubos
Nagasulti nato
Kini ang matuod
Hari Siya nga Dios


Chorus:

Kahibulongan ang Ginoo
Paglalang sa mga tawo
Ang kinabuhi nga naangkon ko
Gasa ni gikan sa Ginoo


Bridge:

Ngalan mo simbahon
Sa tanang panahon
Wala na'y kagabhion
Sa puloy-ang langitnon


Chorus:

Kahibulongan ang Ginoo
Paglalang sa mga tawo
Ang kinabuhi nga naangkon ko
Gasa ni gikan sa Ginoo


Tag:

Gasa ni gikan sa Ginoo
Awitan ko Ikaw Ginoo






also see:




RELATED SONGS: