theworshipsongs
KAY ANG GINOO NAKO GAMHANAN
KAY ANG GINOO NAKO GAMHANANVerse:

Dili ko mabalaka
Kay kanunay kauban ka
Walay angay nga kahadlokan
Kay kanako magtipig ka


Pre-Chorus:

Bisan kusu-kusuon
Sa mga problema
Bisan muagi'g kalayo sa pagsulay
Diha Kanimo Oh Dios
May kadaugan ako


Chorus 1:

Kay ang Ginoo naku gamhanan
Kay ang Ginoo naku balaan
Kay ang Ginoo naku tag-iya sa tanan
Kay ang Ginoo naku masaligan
Kay ang Ginoo naku malauman
Kay ang Ginoo naku nasayod sa tanan


Chorus 2:

Sulayon man ako
Lutuson man ako
Basta kauban ka
Makabarog gayud ako
Aduna may mga kalisdanan
Muagi mag mga pag-antos
Musalig lang sa saad Mo
Dili matago


Verse:

Dili ko mabalaka
Kay kanunay kauban ka
Walay angay nga kahadlokan
Kay kanako magtipig ka


Pre-Chorus:

Bisan kusu-kusuon
Sa mga problema
Bisan muagi'g kalayo sa pagsulay
Diha Kanimo Oh Dios
May kadaugan ako


Chorus 1:

Kay ang Ginoo naku gamhanan
Kay ang Ginoo naku balaan
Kay ang Ginoo naku tag-iya sa tanan
Kay ang Ginoo naku masaligan
Kay ang Ginoo naku malauman
Kay ang Ginoo naku nasayod sa tanan


Chorus 2:

Sulayon man ako
Lutuson man ako
Basta kauban ka
Makabarog gayud ako
Aduna may mga kalisdanan
Muagi mag mga pag-antos
Musalig lang sa saad Mo
Dili matago


Chorus 1:

Kay ang Ginoo naku gamhanan
Kay ang Ginoo naku balaan
Kay ang Ginoo naku tag-iya sa tanan
Kay ang Ginoo naku masaligan
Kay ang Ginoo naku malauman
Kay ang Ginoo naku nasayod sa tanan


Tag:

Kay ang Ginoo naku tag-iya sa tanan
Kay ang Ginoo naku gamhanan sa tanan
also see:
RELATED SONGS: