theworshipsongs
KUN MAKIT-AN ANG BALANGAW
KUN MAKIT-AN ANG BALANGAWVerse 1:

Sa dihang adunay bagyo
Mga tinun-an nahadlok
Dagko ang balod dili makit-an
Ang ilang padulngan
Si Kristo ilang gipukaw
Sila nagpakitabang
Hangin gibadlong
Bagyo mihunong
Kalinaw nabatnan


Chorus:

Dios bagyo Iyang makit-an
Ug Iyang nahibaloan
Human sa pagsulay may kalipay
Gipahunong Niya
Ang bagyo sa kadagatan
Kun makit-an ang balangaw
Adunay kalinaw


Verse 2:

Sama sa mga tinun-an
Dios akong gitawagan
Kun sa paglaum ako mawad-an
Ug may kasakit man
Kristo akong mahinumdoman
Bagyo gipahunong Niya
Akong gibati dakong kalinaw
Niining galamhan


Chorus:

Dios bagyo Iyang makit-an
Ug Iyang nahibaloan
Human sa pagsulay may kalipay
Gipahunong Niya
Ang bagyo sa kadagatan
Kun makit-an ang balangaw
Adunay kalinaw


Bridge:

Ug kun samukon ko
Sa bagyo sa mga pagsulay
Gakson ko sa Iyang bukton
Ug gihunghungan padayon lang
Padayon lang


Chorus:

Dios bagyo Iyang makit-an
Ug Iyang nahibaloan
Human sa pagsulay may kalipay
Gipahunong Niya
Ang bagyo sa kadagatan
Kun makit-an ang balangaw
Adunay kalinaw


also see:
RELATED SONGS: