theworshipsongs
KUPTI AKO
- Rhema Band -
KUPTI AKO
Artist: Rhema BandVerse 1:

Susiha Ginoo
Ang Kinabuhi ko nga
Nagkinahanglan
Sa tandog Mo


Verse 2:

Pukawa ang akong
Nahikatulog nga
Paghigugma
Diha Kanimo Ginoo


Chorus 1:

Kupti ako ug gakson Mo
Ikaw ang akong gitinguha
Ug gipangandoy Ginoo
Sa makausa tagbawa ako
Pun-on Mo
Ania ako, Ginoo


Verse 1:

Susiha Ginoo
Ang Kinabuhi ko nga
Nagkinahanglan
Sa tandog Mo


Verse 2:

Pukawa ang akong
Nahikatulog nga
Paghigugma
Diha Kanimo Ginoo


Chorus 2: - (2X)

Kupti ako ug gakson Mo
Ikaw ang akong gitinguha
Ug gipangandoy Ginoo
Sa makausa tagbawa ako
Pun-on Mo
Ania ako


Chorus 1:

Kupti ako ug gakson Mo
Ikaw ang akong gitinguha
Ug gipangandoy Ginoo
Sa makausa tagbawa ako
Pun-on Mo
Ania ako, Ginoo


also see:
RELATED SONGS: