theworshipsongs
LABIHAN
- Victory Band -
LABIHAN
By: Victory BandVerse 1:

Sa pagsidlak sa adlaw
Hangtud pagsalop
Ngalan Mo mabayaw
Sa kaharuhay ug sa kalisod
Ikaw pasalamatan


Pre-Chorus 1:

Wala ko masayod
Sa akong ugma
Apan dunay gitagana


Chorus 1:

Labihan kanindot
Sa saad Mo kanako
Mag kina-unsa ang kinabuhi
Simbahon
Bayawon ug daygon Ka
Dios ko
Dios ko


Verse 2:

Sa imong gisangon
Nga buluhaton
Ikaw nagapamuhat
Sa ka kulang sa kaalam
Ug kahibalo sa mao gihapon
Gitahasan Mo ako


Pre-Chorus 1:

Wala ko masayod
Sa akong ugma
Apan dunay gitagana


Chorus 2:

Labihan kanindot
Sa saad Mo kanako
Mag kina-unsa ang kinabuhi
Simbahon
Bayawon ug daygon Ka
Labihan


Pre-Chorus 2: - (2X)

Kay wala ko masayod
Sa akong ugma
Apan dunay gitagana


Chorus 3:

Labihan kanindot
Sa saad Mo kanako
Mag kina-unsa ang kinabuhi
Simbahon
Bayawon ug daygon Ka
Labihan kanindot
Sa saad Mo kanako
Mag kina-unsa ang kinabuhi
Simbahon
Bayawon ug daygon Ka


Tag:

Simbahon
Bayawon ug daygon Ka
Simbahon
Bayawon ug daygon Ka


also see:
RELATED SONGS: