theworshipsongs
LUNOD PATAY
- JR Cuyam -
LUNOD PATAY
Artist: JR CuyamVerse 1:

Usa ka dako nga pribilehiyo
Ang pag-alagad Kanimo
O Ginoo
Hari Ka sa tanang mga hari
Ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi
Ikaw Ginoo


Pre-Chorus:

Sa matag unya ug karon
Ikaw lang ang pagasundon


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Verse 2:

Kausa ra ko mabuhi
Dinhi ning kalibutan
Busa usa ra pud ang akoang alagaran
Ikaw Ginoo
Oh ooh oh
Ang imohang kabubut-on ang matuman
Sa kinabuhi ko hangtud sa kahangturan
O Ginoo


Pre-Chorus:

Sa matag unya ug karon
Ikaw lang ang pagasundon


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
Oh oh oh
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Bridge:

Hangtud sa Imong pagbalik
Sa bisan unsang sitwasyon
Sa tanang panahon
Hangtud may gininhawa
Mangalagad sa Imoha


Chorus:

Tungod ug alang Nimo
O Dios nabuhi ko
Dakong kalipay ning kinabuhia
Ang pagpagamit sa Imoha
Oh oh oh
O Dios nabuhi ko
Aron magasunod Kanimo sa kanunay
Hangtud may gininhawa
Kanimo lang ako
Lunod patay
Lunod patay


Tag:

Mmmmn... lunod patay


also see:
RELATED SONGS: